huisstijl 4q-academyVoor 4Q-consulting ontwikkelden we een logo voor hun 'academie waar ze opleidingen geven voor hun klanten. Daarnaast hebben we ook een notabloc ontworpen die ze konden meegeven aan hun klanten na de opleidingen. 

4Q is een multidisciplinair samenwerkingsverband van consultants werkzaam op het terrein van milieu, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening, energie en asbest.

4Q is tot stand gekomen enerzijds vanuit het besef dat milieu (in de ruimste zin van het woord) en veiligheid hand in hand gaan en anderzijds dat de impact van de milieu- en veiligheidswetgeving in de bedrijfsvoering steeds groter wordt. Een multidisciplinaire aanpak dringt zich op, zowel in het omgaan met milieu- en veiligheidsvraagstukken in het bedrijfsleven als in de dienstverlening van de consultants.

De verschillende consultants van 4Q kunnen bogen op een jarenlange ervaring in hun domein. Het samenbrengen van deze ervaring onder de koepel van 4Q staat garant voor een kwaliteitsvolle adviesverlening.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de verschillende consultants van 4Q is de interactie met de klant en de praktische bruikbaarheid van de adviezen. Bij 4Q zal u geen studie om de studie vinden. Conclusies van studies kunnen direct toegepast worden in de bedrijfsvoering. 4Q stopt niet bij het overnemen van de reglementering maar zal geval per geval uitzoeken hoe de regels best kunnen toegepast worden in uw bedrijfsvoering. 

huisstijl/ logo

Deel dit met vrienden


Klaar om jouw unieke formule samen te stellen?Laten we eens afspreken !
© copyright 2024 reclamebureau reclamelab. Privacyverklaring - algemene voorwaarden.